LIFE PROGRESS ...

LIFE PROGRESS - Časopis Rekonektivního Centra

V březnu 2017 vyšlo první číslo časopisu Rekonektivního Centra s názvem Life Progress. První číslo vzniklo ku příležitosti 1. výročí založení Centra. Časopis vychází jako "občasník" a již dnes se můžete těšit na další čísla, kde se průběžně budete dozvídat o tom, co vlastně Rekonektivní léčení a proces Znovunapojení je, co na ně říká věda, příběhy z praxe a mnohá další témata. I Vy sami nám svými podněty či zkušenostmi můžete pomoci časopis tvořit.

Příjemné počtení :)