Co na to věda? 

 Studie DNA rostlin

Jednou z provedených studií byla práce s DNA rostlin.

Interakce s léčivými frekvencemi má pozitivní dopad na DNA, jak ukazuje studie Glena Reina Ph.D. Je známo, že molekula DNA se rozvine poté, co byla vystavena tepelnému nebo elektrickému šoku. Když je DNA následně vystavena interakci Rekonektivních frekvencí, tak se znovu svine rychleji, než bez interakce léčivých frekvencí nebo s použitím jiné metody (jako je Reiki, Johrei, atp.).

Kromě toho je prokázáno, že Rekonektivní léčení opravuje vady existující v DNA již před vlastním pokusem. Tato forma léčení tedy přímo ovlivňuje DNA zkoumaného objektu.


Iluze nebo skutečnost?

Harvardská studie ukázala, že jsme schopni našima očima vidět jen asi 4% toho, co ve vesmíru existuje. Zbytek je pro lidské oko neviditelné. To se stává podnětem pro mnoho lidí, kteří prohlašují neviditelné za neexistující, jindy vzbuzující obavy anebo to považují za pouhou představivost. To jde ruku v ruce i se zastaralou vírou, že 98% lidské DNA je tzv. nefunkční DNA. Ve skutečnosti dnes víme, že těchto 98% je všechno ostatní, jenom ne nefunkční. Během zkušenosti s Rekonektivním léčením se mnoho věcí stává nevědomě a daleko za pochopení naší mysli. Znamená to, že tyto frekvence podléhají lidské představivosti, zvláště když zvažujeme, že ne každý má stejnou intenzivní zkušenost? Stejně jako zjištění, že oko je schopno vnímat pouze 4% vesmíru, není důkazem toho, že zbývajících 96% neexistuje - naopak, existují velké důkazy, že toto neviditelné pole předchází uchopitelný a viditelný svět. Musíme si umět připustit, že při bližším pohledu na frekvence Rekonektivního léčení, které jsou pro někoho výsledkem představivosti nebo placebo efektu, že jsou naopak velmi, velmi reálné.


Zajímavosti ze světa sportu


Efekty Rekonektivního léčení byly prokázány a zaznamenány na skupině ruských atletů pod vedením Dr. Konstantina Korotkova. Cílem studie bylo otestovat, jak Rekonektivní léčení ovlivňuje biometrická měření, jako je krevní tlak, srdeční tep, analýzu krve, imunitní systém a další. Každý atlet zaznamenal prokazatelné zvýšení energetické úrovně, s průměrným zvýšením 22% a více. Atleti sami uvedli, že dobře cítí frekvence ve svém těle, včetně dalších benefitů, které pociťovali poté. U některých skupin atletů byly změny zaznamenány ihned, u dalších skupin o několik dní pozěji. U části z nich došlo dokonce ke změnám na úrovni DNA.


Pozorované změny na DNA

Naše DNA je vlákno, vědci by jej popsali jako vlákno komunikační. Vědci, kteří doposud dělali, co mohli nalezli v jistých částech DNA určité kódy. Objevili také "nadbytečné" části DNA. Jinými slovy, jsou zde části, které vědci nedokáží přeložit ani vysvětlit. To, co vědci označovali jako "nadbytečná DNA" dřímalo v našem těle dlouhou dobu a nyní dochází k aktivaci. Tato dřímající část DNA, která se zdála být nadbytečnou, se probouzí. DNA se  v našem těle vyvíjí. Formují se nové šroubovice či řetězce současně s tím, jak se světelně zakódovaná vlákna stahují dohromady. Zpřeházené údaje jsou v našem těle organizovány elektromagnetickou energií od Prvotního zdroje. S touto reorganizací či přestavbou se může vytvořit mnohem vyspělejší nervová soustava, díky které do našeho vědomí může proudit mnohem více informací. Probouzí se mnoho mozkových buněk, které doposud spaly a tělo může využívat mnohem větší kapacitu, než doposud.