Reconnective Healing® & The Reconnection®

Rekonektivní léčení a Znovunapojení

Jako lidstvo se ocitáme na prahu nové etapy. Jsme nuceni vrátit se k podstatě, protože jsme se už moc odklonili od své přirozenosti a instinktu. Reconnective Healing® (Rekonektivní léčení) a proces The Reconnection® (Znovunapojení) nás s naší podstatou opět znovu-spojuje. Frekvence Rekonektivního léčení nesou energii, světlo a informace pomáhají nám rozpoznat kvalitu našeho Mistrovství a potenclu. Když tento stav zažijeme na tělesné úrovni, v běžném životě se k němu můžeme snáze přibližovat. Už víme, co hledáme.


Svět, ve kterém žijeme je energetický a promítá se do hmoty. Změna začíná uvnitř. Po setkání s rekonektivními frekvencemi, se vše, co s nimi přišlo do styku, začne navracet do původního stavu rovnováhy. Jen jedno až tři (výjinečně 4) Rekonektivní léčení stačí, aby do života přišla evoluční změna, jakou by člověk dříve nevymyslel.

Znovunapojení je proces, při kterém jsou energetické dráhy a body člověka aktivovány frekvencemi Rekonektivního spektra. Tím nastává evoluční skok, po kterém se v životě člověka začne vše navracet do ideálního stavu rovnováhy. Tento proces se provádí jen jednou za život, je trvalý.  

Při spojení s frekvencemi Rekonektivného spektra se navyšuje vědomí a člověk je opět více součástí celku, ze kterého se kdysi vydělil. Léčení zasahuje všechny úrovně - fyzickou, psychickou, menlní i duchovní. Tento způsob léčení je v současné době potvrzován vědci i kvantovými fyziky. Poslední studie dokonce prokazují vliv léčení na obnovu DNA.

Setkání s frekvencemi rekonektivního léčení urychluje náš životní progres. Vede nás naší životní cestou možná dokonce rychleji, než jsme si myseli, že je vůbec možné. Bez Rekonektivního léčení by to trvalo mnohem déle a možná by k tomu v tomto životě ani nemuselo dojít. 

Uzdravíme-li jednoho člověka, uzdravíme celý Vesmír.

 PŘIJĎTE SI PRO SVŮJ ZÁŽITEK Z REKONEKTIVNÍHO LÉČENÍ 30minutová konzultace včetně 10min. Rekonektivního léčení 

Chci dostávat pravidelné informace na můj e-mail:

 Více o mně a mých aktivitách najdetete na stránkách Cesta Vážky www.cestavazky.cz

Frekvence Rekonektivního léčení přinesl světu americký lékař Dr. Eric Pearl v roce 1993. Když zjistil, že schopnosti, které získal on sám, lze předat jiným lidem, začal s úkolem, který se ve svém měřítku mohl zdát nemožný... rozšířit vědomí, světlo a léčivé informace po celém světě a umožnit lidem, aby se v budoucnu léčili sami. Naštěstí nic není nemožné a k roku 2016 zaškolil již více než 120 000 lidí ve více než 60 zemích světa, mezi které patřím i já.

Je to jen jedna z možných cest postupu a růstu. Přichází v čase, kdy jako lidé musíme mnohé změnit, abychom uvedli do harmonie to všechno, čeho jsme součástí. Tak jednoduché je spojení s frekvecemi rekonektivního léčení... a přitom nesmírně efektivní.

Uzdravte druhé, uzdravte sebe.    Dr.Eric Pearl


Frekvence Rekonektivního léčení se používají dvěma způsoby:

časově omezená MOŽNOST VOLNĚ SHLÉDNOUT 1.HODINU PORTÁLU ZDARMA (i v češtině)

Novinka...    O.N.E. EXPERIENCE naživo v Praze 11.-12.6.2022