Reconnective Healing®         

Rekonektivní léčení

Rekonektivní léčení je uvedení organismu člověka do hluboké rovnováhy na úrovni fyzické, psychické, mentální i duchov.

Děje se tak za pomoci Rekonektivních frekvencí, které nesou energii, svělo a informace. Naše tělo tyo frekvence důvěrně zná a když se s nimi setká, začne rozpoznávat kvalitu, jakou může zažívat. Následné uzdravení (třeba na fyzické úrovni), které se děje, je jen vedlejším produktem tohoto "rozpomenutí se" na onu kvalitu.

Zdánlivě nenápadný proces, při kterém se navzájem jakoby nedotýkáme. O to překvapivější a něčekanější může být výsledek, který nás často dostane až za hranice našich původních představ... jak o nás samých, tak o světě, kterého jsme součástí.

Nyní k jednotlivým složkám, které jsou obsaženy v Rekonektivních frekvencích... energie, světlo a informace...

Energie

VŠECHNO  NA  SVĚTĚ  JE  ENERGIE.

I zdánlivě hmotné předměty mají energetický základ.  Navzájem se od sebe odlišují svým spektrem a svou frekvencí.  Zdánlivě pevně vypadající realita, když se na ni podíváme pod drobnohledem, přestává se jevit jako neměnná. Pro mnohé lidi je toto tvrzení už běžnou realitou, které jsou si vědomi. Pokud Vás přecijen zajímá pohled pod drobnohledem, jukněte sem

Světlo

Každá živá buňka ve svém základu obsahuje světlo. Od kvality světla jednotivých buněk se odvíjí i kvalita světla celého organismu. Světlo, které je součástí Rekonektivních frekvencí, pomáhá našim buňkám rozpozpoznat a vzpomenout si, s jakou kvalitou mohou být opět spojeny. Stejně tak, jako teplo rozpouští led i světlo pomáhá rozpustit tmavá místa v nás, aby naše přirozené světlo mohlo opět nerušeně zářit.  Spolu s tím se projasňuje vnímání a navyšuje vědomí člověka. Věci a život začne být jasnější, zářivější, jikřivější,  plnější, vytrácí se mlha a vše se začne zjednodušovat. Vracíme se k podstatě.

Informace

Informace jsou při Rekonektivním léčení přenášeny na nevědomé úrovni. Při Rekonektivním léčení neustále pracuje mozek. Klientovi, který leží na lehátku, se za zavřenýma očima  pod víčky pohybují oči. Pohyb očí je jen vedlejším projevem činnosti mozku, který zpracovává přenášené informace. Stejně tak, jak dostává své info mozek, dostává i každá jednotlivá buňka informace o své potencionalitě. Rekonektivní frekvence nesou informace o našem Mistrovství, o potenciálu, který máme. Nejen v souladu s naším současným současným životem, jde o esenci z úrovně naší podstaty. Proto je Rekonektivní léčení tolik efektivní, spojuje nás s naší podstatou.

Frekvence Rekonektivního spektra jsou vyšší, než frekvence našeho těla. Při setkání dvou energetických systémů s různou vibrací (klienta + praktika Rekonektivního léčení za působení Rekonektivních frekvencí) dochází fyzikálnímu jevu, kdy systém s nižší vibrací se začne převibrovávat na frekveci vyšší... až se jejich frekvence sjednotí. Nižší frekvence může souviset třeba s nemocí, vyšší  více se zdravím. Tím, že tělo začne pracovat ve vyšší vibraci, mohou se začít rozpouštět bloky a překážky, které jsme si vytvořili v nižších vibracích nebo které prostě máme (třeba jsme se s nimi narodili). Léčivé frekvence dokáží najít v těle člověka poškozené místo a opravit ho, vylepší imunitu člověka i jeho poškozený genetický kód.

Jakmile se spojíme s jinou bytostí, stáváme se jedno. Zažíváte jednotu společně v ten moment. Je to znovuspojení lidskosti fyzické, s lidskostí spirituální. Je to znovuspojení lidskosti čtyřrozměrné s lidskostí mulidimenzionální. Zažíváte jednotu společně v ten moment.

Reconnective Healing® je vysoce vyvinutá forma energetické interakce, která nadále napomáhá pokroku v oblasti zdraví, rovnováhy a kvality života s nekonečnou svobodou a rozšířeným vědomím. Přesněji řečno, nejde o terapii, ani o léčbu. Je to ZMĚNA. Uzdravení každého člověka bude jedinečné, protože každý z nás má vlastní nezávislou dokonalost.

Když se osvobodíte, pomůžete tím i druhým.

kniha Šalamoun promlouvá; Dr. Eric Pearl a Frederick Ponzlov


Díky tomu, jak je člověk více v kontaktu se svou podstatu, stává se i pro své okolí katalyzátorem pro jejich osobní růst a léčení. Čím jasnější jeho vzpomínka je, tím více pro okolí září a tím více pomáhá kultivovat vše, s čím se setká. Vnáší více jasnosti do toho, co dělá a jaké vztahy tvoří. Spojil se s čistým proudem svého života a jen svou přítomností pomáhá ostatním, aby si vzpomněli na svůj čistý a svěží proud. Je to o rezonanci. Je to prostý fyzikální jev.

Neděláme léčení, stáváme se léčením.

Po absolvování Vašeho sezení, sledujte svůj život a buďte pozorovatelem. Všimněte si, co se začalo přesouvat. Může to být na fyzické úrovni. Může to být na duševní nebo emocionální úrovni. Může se stát, že se Vám zjednodušší vztahy nebo zmizí pracovní problém, nebo to uvivíte jen ve vaší vibrační interakci s ostatními ... stali jste se katalyzátorem, novým propojením se situací, se kterou se potýkali. Znovu získáte to, co je nejvhodnější ve vašem životě pro Vás a pro ty, se kterými jste v interakci. Reconnective Healing je zdrojem celistvosti. Je to hmatatelné. Ve vašich buňkách dochází k vibračnímu posunu. Vaše DNA se mění. Začnete vyzařovat více koherentní úrovně světla. Váš život se stává jedním v tom jak plyne a v životním pokroku. Tím, že více žijeme svou pravdu, dokážeme lépe rozpoznat co je pravdivé a co není a snáze se dokážeme v životě orientovat.

Více o mých dalších aktivitách se dozvíte více na stránkách Cesta Vážky

www.cestavazky.cz

Akce, Novinky