The Reconnection®

Znovunapojení

The Reconnection je evoluční proces, který nás trvale spojuje s naším ideálním stavem rovnováhy, harmonie a zdraví ve všech oblastech našeho života. Dělá se jen jednou za život. Po Znovunapojení se tělo člověka více rozezní a rozzáří a spolu  s tím se rozezní a rozzáří i život člověka. Děje se to v souladu s ozdravným procesem, který do života nesou frekvence Rekonektivního léčení.

Při procesu Znovunapojení se aktivují a více otetvírají energetické dráhy a body člověka. Mezi námi a okolním prostorem neustále dochází k energetické interakci, člověk přes své energetické dráhy a body vnímá okolní svět. Při Znovunapojení dochází k opětovnému propojení energetických drah prostoru s energetickými drahami člověka. Člověk je potom opět více součástí komunikace, která neustále probíhá mezi námi a prostorem. Dalo by se to nazvat  evolučním skokem, se kterým do života   vstupuje trvalý ozdravný proces. A všechny  oblasti života člověka se začnou uvádět do rovnováhy, která rezonuje s naším ideálním stavem.

Při tomto procesu Praktik směruje frekvence Rekonektivního spektra do  konkrétních energetických linií a bodů (na rozdíl od Rekonektivního léčení, tam je to "freestyle"). Znovunapojení se provádí jen jednou za život, více není potřeba.

The Reconnection má dopad na fyzickou, psychickou, mentální i duchovní rovinu.  Člověk si opět začíná tvořit život jednodušší, přímočařejší a jasnější. Je to proces, který Znovunapojením začíná a vyvíjí se v následném životě.

The Reconnection je návratem ke svému ideálnímu stavu. Pro každého je tento proces naprosto individuální.


Člověk je potom už natrvalo spojen s frekvencemi Rekonektivního léčení. Po setkání s nimi byly vědeckými zkoumáními byly prokázány změny ve struktuře naší DNA a buněk našeho těla. Při měření v laboratořích bylo zjištěno, že během působení Rekonektivních frekvencí na tělo, proudí do našeho těla velké množství fyzického světla, širokého spektra energie a informací v harmonické podobě. Děje se to jak u Rekonektivního léčení, tak u procesu Znovunapojení s tím rozdílem, že u Znovunapoejní je to jev trvalý, který v čase ještě zesiluje. V souladu s tím, jak si člověk uvádí svůj život více do rovnováhy. Čím více rezonuje se svou podstatou, tím více pro okolí září a tím více pomáhá kultivovat vše, s čím se setká. Člověk se stává i pro své okolí katalyzátorem pro jejich osobní růst a léčení.  Vnáší více jasnosti do toho, co dělá a jaké vztahy tvoří. Spojení s s čistým proudem svého života má tendenci sílit v souladu s tím, jak člověk sebe a svůj život kultivuje. Tím pomáhá i těm, kterých se jeho život dotýká, aby i oni snáze kultivovali svůj život.

Tato energie k Vám přichází, aby Vám pomohla porozumět si. Přichází k Vám, aby Vám pomohla uvědomit si svůj potenciál.

kniha Šalamoun promlouvá; Dr. Eric Pearl a Frederick Ponzlov

V reálném životě se následný progres projevuje například:

  • člověk tvoří zdravější vztahy, kultivuje vztahy funkční a dovoluje si pouštět nefunkční
  • v pracovní oblasti si nachází cestu k povolání, které je mu vlastní
  • dochází k výraznému zklidnění a reorganizaci svého života směrem k harmonii.
  • Reconnection zpomaluje i zastavuje proces stárnutí našeho fyzického těla
  • prohlubuje se spokojenost a efektivita
  • snižuje se hladina vnitřního stresu, vrací organismu rovnováhu a zdraví a navyšuje energii v našem těle.
  • navýšení vědomí člověka

Po The Reconnection dochází k harmonizaci všech aspektů v našem životě.  Život se dává více do pohybu, do procesu Znovunapojení jde spíše o lineární vývoj , po něm je to exponenciální růst. To je do jisté míry spojeno i s rozpadem některých starých věcí a vzorců v našem životě. Dochází k vymazání nefunkčních vzorců v našem energeticko-informačním systému a vyléčení na všech úrovních: mentální, emocionální, fyzické a duchovní.


Mnoho lidí zažije výrazné změny ve svém životě směrem k harmonizaci a navýšení vědomí.
Opět se spojujeme s věcmi či oblastmi, které nám dělají v životě radost. Učíme se více naslouchat svému instiktu. Přestáváme o životě přemýšlet, začínáme více život ŽÍT. Začínáme chápat svůj život v souladu s větším obrazem, kterého jsme součástí. Život, který žijeme a tvoříme dává stále větší smysl a události do sebe zapadají.  Procesem Znovunapojení to teprve začíná.

The Reconnection se dělá ve dvou sezeních, které trvají hodinu. Společný termín najdeme ponejlépe ve dvou následujích dnech po sobě nebo obden. Celý proces musí být ukončen do 72hod od jeho započetí. Samotný proces Znovunapojení může být také zajímavým zážitkem, ale tím to teprve začíná.

Průběh Znovunapojení najdete popsán ZDE.


Akce, Novinky